Llar d’infants L’Estel escola infantil

Educació Infantil a Sant Joan Despí

Educació Infantil a Sant Joan Despí

Escola d’Educació Infantil a Sant Joan Despí autoritzada per la Generalitat de Catalunya

A la Llar d'infants L'Estel  eduquem generant valors, confiança i autonomia i seguretat en el teu petit. El nostre espai és un entorn educatiu que fixi les bases del procés educatiu, per la Primària i la Secundària.

Educació infantil en català

En els primers anys de la seva vida, el petit ha de créixer en l’entorn que l’envolta. Per això, som una escola en llengua catalana, castellana i també amb aprenentatge en anglès.

Busquem promoure valors positius, mentre que generem un entorn familiar, on l'infant sentí la seva escola com una segona llar. Per aconseguir-ho, seguim una metodologia educativa que persegueix els següents objectius:

Proporcionar la consecució de l’autonomia del infant a través de l’adquisició d’hàbits personals i socials.
Les persones som éssers sociables per naturalesa i necessitem establir vincles i relacions, per aconseguir l’equilibri psicològic al llarg de les nostres vides. Des de petits han d’aprendre unes pautes de comportament, establertes per la societat que ens rodeja, i necessàries per aconseguir aquest equilibri i felicitat al llarg de la vida.

Afavorir la socialització del nen/a, potenciant la consecució de les destreses socials bàsiques (imitació, participació, comunicació, llenguatge, etc).

Ajudar a desenvolupar les capacitats de comunicació per la comprensió i expressió (oral, gestual, simbòlica…). Si establim les bases comunicatives des del principi, aconseguirem preparar al petit d’una manera sòlida, per les etapes educatives posteriors.

Proporcionar als nens/nenes habilitats lingüístiques per la comprensió i expressió oral de la llengua catalana.

Aconseguir un coneixement i coordinació del mateix cos de manera gradual i progressiva que faci possible la precisió en les motricitats fines i gruixudes.

Proporcionar un àmbit educatiu en el qual els infants troben la seguretat, estabilitat i equilibri necessari perquè el seu desenvolupament sigui feliç i eficaç.

Adquirir hàbits socials (compartir, respectar normes…) i hàbits d’ordre personal.

Proporcionar l’adquisició de conceptes a partir del coneixement de la realitat social i natural: entorn familiar i entorn físic.

Exercir l’acció educativa tenint en compte les característiques individuals de cada infant, en un propòsit específic d’atenció complementària en infants amb necessitats educatives especials.

VULL MÉS INFORMACIÓ